Σ' αυτή τη σελίδα προσπαθούμε να συγκεντρώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερη εργασία από παλαιούς Έλληνες λογοτέχνες.

Στον κάθε ένα υπάρχει βιογραφικό και τα έργα που θα παρουσιάζονται θα είναι αλιευμένα από το διαδίκτυο.

Η σελίδα θα ανανεώνεται κατά καιρούς με περισσότερους λογοτέχνες και τα έργα τους.